Devote (tidigare Grounded Association) är en ideel ungdomsorganisation som sedan starten 2006 har arbetat för att göra dans tillgängligt för barn och ungdomar över hela Sverige. Organisationens verksamhet började i Uppsala, och har från början haft sitt största fokus på dansstilen breakdance. Verksamheten började småskaligt, men tack vare det stora intresset för breaking bland unga så kom verksamheten snart att expandera.

Vi insåg snabbt att dansen hade en unik förmåga att samla ungdomar från alla tänkbara kulturella bakgrunder till att umgås och ha roligt tillsammans. Den status som breakingen har bland unga gör att både tjejer och killar, tonåringar och barn, kan samlas och umgås på lika villkor oavsett var man kommer ifrån.

2010 beviljades Devote etableringsbidrag från Ungdomsstyrelsen för första gången. Detta gjorde att vi kunde bredda verksamheten till att innefatta fler dansstilar. Föreningen har fortfarande som huvudmål att utveckla och organisera upp Sveriges breakdancescen, då det är den dansstilen som är allra mest oorganiserad idag.

Devote består av en förbundsstyrelse på riksnivå som väljs på årsmötet varje år. Under riksorganisationen finns lokalavdelningarna som har sina egna styrelser och bedriver olika typer av verksamhet, alltifrån att ha öppna dansträningar till att anordna olika typer av dansevenemang.

Devote har idag cirka 3500 medlemmar och 20 lokalavdelningar spridda över hela landet.